yam-yam cycling group

نقاط ضعف و قوت دوچرخه

از دوستان هم تیمی و بازدید کننده های محترم وبلاگ تقاضادارم هر مطلبی در مورد دوچرخه خودشان مخصوصا نقاط ضعف و قوت وهمچنین روشهای تعمیر ، پنچرگیری ، سرویس و شستشوی دوچرخه ، خشک کردن آن ، روشهای تنظیم کردن کالیپر، ... در این وبلاگ درج نمایند تا همه بتوانیم از آن استفاده راهبردی داشته باشیم و مطلب دیگه اینکه خواهشن از جایی کپی برداری copy و paste نکنید سپاس. 

 

----------------- 

بهروزاکبری